1. évad

image_10006652_16-91. rész (Bevezető epizód)

Szulejmán szultán épp hogy trónra lép, de már tervezi hadjáratait a keleti régiók felé. Új háremhölgyek érkeznek a Topkapi palotába, köztük a gyönyörű Alexandra, aki rendre kivívja a felügyelők haragját és döbbenetét különc viselkedésével, s az uralkodó figyelmét is sikerül magára vonnia. A trónörökös anyja, Mahidevran szultána is megérkezik a palotába, ahol szembesülnie kell új riválisával.

Teljes 1. rész

image_10006659_16-92. rész (2. bölüm 2/1)

Az Oszmán Birodalom újra összeütközésbe kerül a Magyar Királysággal. Szulejmán követeket küld Budára, noha már fontolgatja, hogy óriási hadseregével megtámadja Magyarországot. A palotában Alexandra (Rokszolana) egyre inkább közelebb kerül a szultánhoz, olyannyira, hogy eltölthet egy éjszakát az uralkodóval. Az éjszaka még inkább megerősíti korábbi kölcsönös vonzalmukat, s a lány a szívét is a padisahnak ajánlja.

Teljes 2. rész

image_10006666_16-93. rész (2. bölüm 2/2)

Folytatódnak a nagy hadjárat előkészületei, s az oszmán sereg egy része Egyiptomba indul, hogy leverje az ottani lázadásokat. Szulejmán elsődleges célpontja továbbra is Rodosz, de az afrikai forrongások miatt azzal még várnia kell. Addig is utasítja Ibrahimot, hogy keressen olyan kereskedőket, akik Rodoszon belső viszályt szítva segítsék elfoglalni azt. Az uralkodó tisztelete jeléül Alexandrát Hürremnek nevezi, s ezzel kivételezetté teszi őt. Amikor Hürrem él ezzel a jogával, a szultán anyja tömlöcbe vetteti a lányt.

Teljes 3. rész

wv3b4. rész (3. bölüm 2/1)

A szultán követet küld II. Lajos magyar királyhoz, hogy kötelezze az adók megfizetésére. A király válaszul lefejezteti a követet, így jelezve, hogy a keresztény Európa nem fog behódolni az oszmán uralkodónak. Az egyiptomi lázadást Szulejmán serege leveri, így fokozott erővel készül Szulejmán a Rodosz és a keresztény nyugat elleni nagy hadjáratra. A szultána újra gyermeket vár, így nagy öröm költözik a palotába. Hürrem azonban nem osztozik az örömben, mert attól tart, hogy elveszíti az uralkodó kegyét. A szultán anyja továbbra sem nézi jó szemmel az egyszerű rabszolgasorból származó Hürrem és fia kapcsolatát. Ibrahim szerelmet vall a szultán húgának, pedig jól tudja, hogy a fejével játszik.

Teljes 4. rész

fd5. rész (3. bölüm 2/2)

Szulejmán hadseregét erősítve még több hajót építtet, s még több ágyút öntet, hogy mielőbb megindíthassa nyugati hódító hadjáratát. Velence üdvözli II. Lajos magyar király Portának adott válaszát, és biztosítja az uralkodót az oszmán törökök elleni támogatásáról. A szerájban óriási botrány tör ki, amikor eltűnik Hürrem kedves, szultántól kapott gyűrűje. A lány érzi, hogy a történtek mögött Mahidevran, a szultán első feleségének intrikája áll, de bizonyítani nem tudja. Ibrahim diszkréten visszaszerzi az ékszert, s valaki a háttérben ügyesen az egyik ágyasra tereli a gyanút. Hürrem elhatározza, hogy a szultán felesége lesz, ezért szövetkezik Szümbül agával, aki azt tanácsolja, hogy vegye fel a muszlim vallást.

Teljes 5. rész

4_046. rész (4. bölüm 2/1)

A szultán serege felkészül a hadjáratra. Szulejmán II. Lajos válaszát, a követ lefejezését hadüzenetnek veszi, és elrendeli a sereg mozgósítását. A hír kiszivárog, s a velencei követ sürgős üzenetet küld, hogy figyelmeztesse Európát, így II. Lajost is a közelgő veszélyre. A Mahidevrannal történt összetűzés során Hürrem súlyosan megsebesül. A hárem vezetői azonban mindent elkövetnek, hogy ne derüljön ki az eset. S mikor Szulejmán magához rendeli Hürremet, a lány a vezetőket védve megtagadja a parancsot.

Teljes 6. rész

04.b7. rész (4. bölüm 2/2)

A háború előkészületei befejeződnek, a szultán serege készen áll az indulásra. Európa lekezelően figyeli az eseményeket, Lajos túlságosan is megbízik a támogatóiban. A kémek jelentései alapján arra gyanakszanak, a szultán Magyarország ellen vonul az országok feszült helyzete miatt. Szulejmán megtudja, hogy Máhidevrán félholtra verte Hürremet. A szultán megdöbben felesége gonoszságán, és száműzi a palotából, frigyüket pedig lezártnak tekinti. Szulejmán anyja azonban újra védelmébe veszi Máhidevránt.

Teljes 7. rész

fdd8. rész (5. bölüm 2/1)

Megkezdődik Szulejmán hadjárata. A szultán Buda helyett a Magyar Királyság déli erősségét, Nándorfehérvárt tűzi ki célpontnak. A szerájból Hürremet el akarják távolítani, ezért a megbízott fővezér fia ajánlatot kap: ha felségül veszi a lányt, elviheti. Az ifjú hajlik is az alkura, ám Hürrem – noha parancsba kapja – hallani sem akar a frigyről. Hogy csak a szultán engedélyével távolíthassák el, védekezésül cselhez folyamodva azt állítja: gyermeket vár.

Teljes 8. rész

dcsd9. rész (5. bölüm 2/2)

Szulejmánnak sikerül a cselt végrehajtani és meglepni Lajost egy esküvői lakomán. Lajos és kísérete azonban megszökik egy titkos alagútrendszeren át. Hürren halálra rémülten várja a bábát, akit azért küldenek, hogy kiderítse, valóban gyermeket vár-e. Amennyiben hazudott, biztos halál vár rá. Mahidevran biztos benne, hogy a lány csak hazudott, amiért férjhez akarták adni Szulejmán háta mögött.

Teljes 9. rész

dfggr10. rész (6. bölüm 2/1)

Szulejmán serege beveszi Nándorfehérvárt. A sikeres ostromot követően a szultán télre visszaparancsolja a hadát. I. Lajos király nem tart attól, hogy Szulejmán eljuthat Budáig. A szerájban Hürrem továbbra is megkülönböztetett figyelmet élvez terhessége miatt, és alig várja, hogy Szulejmán hazatérjen a háborúból. Mahidevran végső kétségbeesésében a legrosszabbtól sem riad vissza. Szolgálói megfenyegetésével megmérgezi Hürrem ételét. Ibrahim a mérgezés miatt kis híján elveszti a szultán bizalmát.

Teljes 10. rész

hrfhf11. rész (6. bölüm 2/2)

A szultán hazatér a háborúból. Örömteli hír fogadja, miszerint Hürrem várandós. Ám sokáig nem örülhet, mert a lányt megmérgezik. Egy szolgát felbérelnek, hogy Hürrem vacsorájába mérget csepegtessen. A gyors segítségnek hála azonban Hürrem életben marad. Azonnal megkezdődik a nyomozás a vétkesek előkerítéséért. Az elkövető szolgát, mielőtt vallana, megölik, ám társát, Gülsahot sikerül szóra bírni.

Teljes 11. rész

7b12. rész (7. bölüm 2/1)

Az oszmán sereg tavaszi hadjáratára készül. A célpont ezúttal Rodosz szigete. A szultán azonban megtévesztésre készül. II. Lajos magyar királyhoz küldött levelében Buda megtámadását és elfoglalását írja. Így az európai keresztény hatalmak erre a támadásra készülnek, és nem a Földközi-tengerre összpontosítanak. A szerájban Szulejmán tudomására jut, hogy anyja kiajánlotta Hürremet az egyik pasa fiának, és ezzel szembesíti is a válide szultánát. Mérgezése után Hürrem új lakosztályba kerül, hogy nyugodtan készülhessen a szülésre. Legjobb barátnője, Maria is felveszi a muzulmán hitet, és Gülnihal néven – Ibrahim hatására – a szultán ágyasaként is bemutatkozhat.

Teljes 12. rész

7b13. rész (7. bölüm 2/2)

A szultán továbbra is rodoszi hadjáratára készül. Elrendeli seregei toborzását, és új hajók megépítését. Rodosz továbbra sem veszi komoly fenyegetésnek az Oszmán Birodalmat. Megszületik Hürrem gyermeke. A herceg dédnagyapja után a Mehmet nevet kapja. Hürrem már az első napon szembesül az uralkodói család szokásaival. Gyermekét szinte csak percekre láthatja, az etetés időszakában. Ibrahim is neheztel azért, hogy Hürrem Mahidevran helyére akar lépni, és összefog Mahidevrannal.

Teljes 13. rész

fdfdf14. rész (8. bölüm 2/1)

Híre megy Európában, hogy az Oszmán Birodalom újabb hadjáratra készül. Mikor Rodosz helytartója kézhez kapja Szulejmán fenyegető levelét, a pápához fordul segítségért. Mahidevran retteg a gondolattól, hogy Hürrem fiú gyermeket szül, és túl nagy befolyásra tesz szert az uralkodónál. Titkos pártfogójához, a szultán bizalmasához, Ibrahimhoz fordul segítségért, aki készséggel támogatja őt Hürremmel szemben. Amikor Szulejmán új ágyast kér, Ibrahim Hürrem egyetlen barátnőjét, Gülnihalt választja. Hatidzsét, Szulejmán húgát ki akarják házasítani, ezért a lány megkéri Ibrahimot, hogy többé ne találkozzanak.

Teljes 14. rész

gvdgv15. rész (8. bölüm 2/2)

Hürrem féltékenységi rohamot rendez, amikor rájön, hogy Szulejmán egy ágyassal töltötte az éjszakát, miközben ő a gyermekükkel vajúdott. Amikor barátnőjét újra magához hívatja éjszakára a szultán, gonosz bosszút tervel ki újdonsült riválisa ellen. Gonoszsága azonban kitudódik, és a válide súlyos büntetést szab ki rá. Kiszemelik Hatidzse jövendőbelijét Musztafa tanítómester személyében.

Teljes 15. rész

9b16. rész (9. bölüm 2/1)

Az európai királyságok Velence közvetítésével próbálnak békeszerződést kötni a szultánnal, sikertelenül. Hürrem megfenyegeti Ibrahimot, akit megdöbbent a lány merészsége és éleslátása. Szulejmán úgy határoz, hogy személyesen fogja megfosztani Lajos királyt a trónjától. Hatidzse belebetegszik szerelmi bánatába, amikor megtudja, hogy a kis Musztafa tanítójához akarják férjhez adni. Ibrahim ígéretet tesz, hogy megakadályozza a házasságot. Új lány érkezik a hárembe, a korábban meggyilkolt Ariel herceg hitvese, aki Lajos királynak tett ígéretét akarja beváltani úgy, hogy megöli a szultánt.

Teljes 16. rész

ghgf17. rész (9. bölüm 2/2)

Az utolsó egyeztetések folynak, s a szultán seregei készen állnak a rodoszi hadjáratra. Hürrem újra állapotos, a hírt kétségbeesetten fogadja Mahidevran. Hatidzsét a szultán parancsára kiházasítják, Pirí pasa fia, Mehmet Cselebi felesége lesz. Hatidzse magába roskad, mikor megtudja a szörnyű hírt, és öngyilkosságot kísérel meg. Az eljegyzés napján tűz üt ki a palota abban a lakosztályában, ahol a trónörökösök pihennek.

Teljes 17. rész

10b18. rész (10. bölüm 2/1)

Elkezdődik a rodoszi hadjárat. Az Oszmán Birodalom hatalmas sereggel indul a földközi-tengeri sziget felé. Mígnem a túlságosan elbizakodott hadat olyan támadás éri, amely során a szultán hajója is megsérül. Hátidzse eljegyzésének estéjén tűz üt ki a palotában. A hercegek veszélybe kerülnek, de Viktória kimenti őket. Szulejmán egyre inkább hanyagolja Hürremet, ami miatt egyre inkább gyötrődik az asszony.

Teljes 18. rész

gd19. rész (10. bölüm 2/2)

Szulejmán seregeit a rodoszi hadjárat közben támadás éri. Az uralkodó hajója is elsüllyed, de a szultán túléli a támadást. Több hónapos kitartó harc után elfoglalják a Rodosz melletti két szigetet, s mivel nem érkezik a várva várt európai segítség, beveszik magát, Rodoszt is. Hürrem második gyermekét várja, és egyre nehezebben viseli Szulejmán hiányát. Még rosszabbra fordul a helyzet, amikor az uralkodó halálhírét keltik. Hürremet egyre kevesebb tisztelet övezi a háremben, ám amikor Nigár a védelmére kel, Mahidevrannal találja magát szemben.

Teljes 19. rész

fdc20. rész (11. bölüm 2/1)

Egy szultán elleni merényletben Ibrahim súlyosan megsebesül. A férfi megmenti Szulejmán életét, ám ő hajszál híján az életét veszti. A szultán azonnal meg akarja torolni, ezért parancsba adja, hogy kerítsék elő a támadás hátterében álló Murat herceget. Megszületik Hürrem második gyermeke, egy kislány. A hírt kárörvendve fogadja Mahidevran. Ibrahim és Hatidzse szerelme egyre inkább kibontakozik, igaz, még mindig csak levelekben. A szultán úgy dönt, hogy hazatér.

Teljes 20. rész

dcv d21. rész (11. bölüm 2/2)

A szultán hazatér rodoszi hadjáratából, s megtudja, hogy Hürrem leánygyermeknek adott életet. Azonban ugyanolyan szeretettel és örömmel fogadja a hírt, mintha fia született volna. Nigár tanácsára Hürrem úgy dönt, megpróbál kibékülni a hárem többi ágyasával, ezért egy mulatságot szervez számukra, és ajándékokkal halmozza el őket. Ibrahim titkos találkára hívja Hatidzsét, aki lassan esküvőjére készül Mehmet Cselebivel. Találkájukra nem derül fény, ám a szultán mégis magához hívatja Ibrahimot, mert értesül a Hatidzsével folytatott kapcsolatáról.

Teljes 21. rész

fds22-23. rész (12. bölüm)

Szulejmán fővezérré nevezi ki Ibrahimot a rodoszi kudarca miatt eltávolított Piri pasa helyére. A posztra leginkább igényt tartó Ahmet pasa azonban nem tűrheti azt a szentségtörést, hogy nem katonaember, de még csak nem is igaz oszmán tölti be a tisztséget. Hürrem első próbálkozása, hogy békejobbot ajánljon a hárem lányainak, balul sül el. Mahidevran véget vet a Hürrem szervezte mulatságnak. Cselebiről kiderül, hogy betegsége nem egyszerű meghűlés, hanem végzetes tüdőbaj. Mehmet Cselebi betegsége miatt elhalasztják Hatidzse esküvőjét. A lány ennek ugyan örül, de szomorú is egyben, mert Szulejmán döntése értelmében, az eljegyzés ettől még fennmarad. Ibrahim emlékezteti a szultánt egy korábbi ígéretére, miszerint a hadjáratok végeztével engedélyezi neki a hazalátogatást. Távollétében a palota belső ügyeit Szümbül agára bízza. Mahidevran újra közelebb érzi magát a szultánhoz. A válide közbenjárására a szultán magához rendeli asszonyát, ám Hürrem tudomást szerez erről.

Teljes 22-23. rész

13b24-25. rész (13. bölüm)

Ibrahim útra kel, hogy hazatérjen és felkutassa családját. Szerelmét levélben mondja el Szulejmánnak, aki mélységesen csalódik benne. Kapcsolatuk természetesen nem marad már titok a válide szultána előtt sem, akit szintén megdöbbent a hír. Hürrem egyre reménytelenebb helyzetben érzi magát, mert a szultán elhanyagolja őt, és anyja kérésének eleget téve inkább Mahidevránnal tartó viszonyát részesíti előnyben. Ibrahim távollétében megindulnak a belső harcok az így megüresedett fővezéri tisztségre. Ennek egyik legmerészebb várományosa Ahmet pasa, aki mindenre képes, hogy elérje célját. Ibrahim hazatér, ahol örömben telnek napjai, mígnem parancs érkezik a szultántól, hogy haladéktalanul térjen vissza a palotába. A szerájban az éj leple alatt Viktória, hogy ne derüljön ki az uralkodó elleni összeesküvése, meggyilkolja az egyik háremhölgyet, Ayşét. A gyanú viszont egyértelműen Hürremre terelődik, aki aznap csúnyán összeveszett a lánnyal és megfenyegette, hogy megöli. A szultán a hírről értesülve felkeresi Hürremet, és egyértelműen értésére adja, hogy megszakít minden kapcsolatot vele.

Teljes 24-25. rész

sds26-27. rész (14. bölüm)

Ibrahim visszatérése után visszanyeri tisztségét. A szultán felbontja Hatidzse eljegyzését Mehmet Cselebivel, és odaígéri a húga kezét Ibrahimnak. A válide szultána nem ért egyet fia döntésével. A háremben történt gyilkosság miatt a szultán parancsára Hürremet száműzetésbe akarják küldeni. Ibrahim azonban ki akarja vizsgálni az ügyet, hogy viszonozza a szultán kegyességét úgy, hogy bebizonyítsa Hürrem ártatlan. Hürremet száműzik a palotából, útján vele tart Gülnihal is. A válide a szultán parancsára elkezdi szervezni Hatidzse és Ibrahim menyegzőjét. Megjelenik Hatidzse nővére is a palotában, aki megpróbálja elérni, hogy felmentsék Ferhat pasát az ellene felhozott vádak alól, amelyek szerint önkényesen fosztogatta a népet. Az egyik lány felkeresi Szümbül agát, és elmondja, hogy látta Ajse meggyilkolását. Az aga azonnal Ibrahim pasa elé viszi a lányt, aki bebizonyíthatja Hürrem ártatlanságát.

Teljes 26-27. rész


sfs28-29. rész (15. bölüm)

Ibrahim felajánlja Hürremnek, hogy visszatérhet a palotába, amennyiben attól fogva neki is engedelmeskedik. Hürrem előbb elutasítja az ajánlatát, ám később váratlanul mégis megjelenik a palotában azon a mulatságon, amelyen a szultán Ibrahim és Hatidzse menyegzőjét akarja bejelenteni. A pasák egyre inkább görbe szemmel figyelik Ibrahim felkapaszkodását, de tenni nem tudnak ellene. Hatdizse titokban elviszi Mehmet herceget Hürremhez. Viktória a kedvenc háremhölgyek közé emelkedve akar közelebb kerülni a szultánhoz. Szulejmán bejelenti Hatidzse és Ibrahim eljegyzését. Hürrem a palotába visszatérésért cserébe, Ibrahimnak engedelmességet fogad. Ibrahim nászajándékként megkapja az uralkodó egyik palotáját. A valide megszervezi, hogy a palotából Hürremet eltávolítva a szultán mellé új ágyas, Viktória kerüljön. Így Viktória nem várt lehetőséget kap bosszúja beteljesítésére, a szultán megölésére.

Teljes 28-29. rész

sfdsf30-31. rész (16. bölüm)

Ibrahim és Hatidzse új palotájukba készülnek. Ezt használja ki a válide, s palota nézőbe hívja Hürremet, hogy a lány távolléte alatt Viktóriát, az új ágyas gond nélkül átküldhesse a szultánhoz. Közben baleset történik a palotában: Mehmet a legkisebb herceg beleesik a belső kert egyik tavába. Hürrem hamarosan tudomást szerez a valide szándékáról, és elhatározza, hogy mindenáron eltávolítja Viktóriát a palotából. A palotában elterjed a hír, hogy Mahidevrán újra terhes, a bába vizsgálata azonban rácáfol erre. Hürremről azonban kiderül, hogy várandós. Úgy tűnik, hogy Viktóriát sikerül eltávolítani a szultán mellől, mert a valide hajlik arra, hogy Viktóriát Ibrahim és Hatidzse palotájába költöztessék. A festő Leo, Hürrem egykori szerelme a palotába kerül, s egyelőre nem tud arról, volt kedvese a szultán ágyasa.

Teljes 30-31. rész

dssd32. rész (17. bölüm 2/1)

Óriási készülődés kezdődik Ibrahim és Hatidzse esküvőjére, hogy a városban hatalmas ünnepség keretében házasságot köthessen az ifjú pár. Hürrem életet ad harmadik gyermekének, egy életerős fiúnak. Így kettős öröm éri az uralkodó családot, a szultán felhőtlenül boldog, Mahidevran már kevésbé.Teljes 32. rész

dssd33. rész (17. bölüm 2/2)

Megszületik a legifjabb herceg, s a gyermekáldás újra szorosabbá fűzi Hürrem és Szulejmán kapcsolatát. Mahidevran továbbra is a háttérbe szorulva igyekszik az eseményeket irányítani. Ibrahim vacsorára hívja az uralkodó családot, ahol a válide nem kis megrökönyödésére az asztalhoz ülteti Hürremet is. Majd bemutatja az udvari arcképfestőt, Hürrem egykori szerelmét.


Teljes 33. rész

sfdfsfrv34. rész (18. bölüm 2/1)

Hürrem találkozik régi szerelmével, Leóval. Az uralkodó megtapasztalva Leo művészi tehetségét, felkéri, hogy fessen Hürremről és róla közös képet. Mahidevrán a hír hallatán új tervet eszel ki Hürrem ellen. Hatidzse volt lakosztályát szemeli ki magának, hogy oda átköltözve közelebb lehessen a szultánhoz. Hürrem a tervről tudomást szerezve ugyanezzel a kéréssel fordul Szulejmánhoz. Egyiptomban Ahmet pasa önkényuralmat épít ki a mamelukokkal.

Teljes 34. rész

sfdfsfrv35. rész (18. bölüm 2/2)

Az Egyiptomba száműzött Ahmet pasa szultánná kiáltatja ki magát, és fellázad az Oszmán Birodalom fennhatósága ellen. Szulejmán Ibrahimot küldi Ahmet ellen, hogy állítsa helyre a rendet Egyiptomban. Hatidzse állapotos, így a pasa még nehezebb szívvel indul útnak. A palotában a szultán parancsára Hürrem kapja meg Hatidzse üresen maradt lakosztályát. Viktória Hürrem és Leó beszélgetését kihallgatva tudomást szerez a pár féltve őrzött közös titkáról.

Teljes 35. rész

sfsd36. rész (19. bölüm 2/1)

Ibrahim pasa Egyiptom felé tart, hogy leverje Ahmet pasa készülő lázadását. Ott tartózkodó hívei azonban megelőzik őt, így érkezésére fejét veszik a pasának, és helyreáll a rend. Szulejmán vadászatra indul, ahová Musztafát is magával viszi. Eredetileg úgy alakul, hogy a fiú miatt Mahidevran is megy, ám Hürrem fülébe jut a hír, és nem csak arra veszi rá a szultánt, hogy Mehmet fiúkat is vigye, hanem még ő maga is velük tart Mahidevran helyett.

Teljes 36. rész

gdgffd37. rész (19. bölüm 2/2)

Ibrahim Egyiptomba érkezve, az ottani lázadást leverve elkezdi a rend helyreállítását és a szultán törvényeinek beiktatását. Miután az áruló bégeket és Ahmet pasát lefejezik, a népnek támogatást és javaik visszarendelését ígéri. Eközben a birodalomban tétlenkedő janicsárok is felkelést szítanak. A szultán és Ibrahim pasa távolléte alatt a főváros ellen vonulnak, ahol rabolnak, fosztogatnak. A hír hallatán a szultán visszaindul vadászatáról. Hürrem és Musztafa herceg az uralkodót megelőzve érkezik a fővárosba.

Teljes 37. rész

20b38. rész (20. bölüm 2/1)

A szultán hazatérése után a janicsárok lázadása véget ér. Az uralkodó hajlandó meghallgatni a követeléseiket, de a lázadók hangadóit kivégezteti. Hatidzse a zavargások során történt baleset miatt elveszíti gyermekét. Ibrahim is megérkezik, de egyelőre mit sem tud a Hatidzsével történtekről. Hürrem elveszíti azt a gyűrűjét, amit Szulejmántól kapott, és eltűnéséért Mahidevrant okolja. Kiderül, nem alaptalanul.

38. rész jelenete    Teljes 38. rész

20b39. rész (20. bölüm 2/2)

A szultán parancsára a janicsárok okozta károkat helyrehozzák, és kárpótolják mindazokat, akiket veszteség ért. A velencei követ külön panasszal fordul a diván felé, melyet Ibrahim részben elutasít. Előkerül Hürrem gyűrűje, Mahidevran Nigarral visszajuttatja azzal a feltétellel, hogy Hürrem ne tudja, hogy nála volt. A szultán Hürremnek ígért egy vacsorát, melyet azonban lemond, mert Hatidzse azt szeretné, hogy az uralkodó náluk vendégeskedjen. Szulejmán szemet vet az ott szolgáló Viktóriára.

Teljes 39. rész

21b40. rész (21. bölüm 2/1)

Ferhat pasát, a válide idősebbik lányának urát mértéktelen harácsolással és önkényeskedéssel bevádolják az udvarnál. A szultána egyszer már megmentette a pasát, mikor Ahmet pasával szövetkezett. Ám ha a vádak igaznak bizonyulnak, már senki sem mentheti meg a haláltól. Leo a palotához szegődve kezd dolgozni. Hürrem gyanítja, hogy Szulejmán Viktóriával volt, mikor Ibrahimnál vendégeskedett. Nigart egyre több támadás éri, amiért elhanyagolja munkáját. Mahidevrannak köteles kémkedni, miközben Hürrem is ragaszkodik hozzá.

40. rész jelenete    Teljes 40. rész

21b41. rész (21. bölüm 2/2)

Ferhat pasa fölött ítélkezik a diván: fejére kimondják a halált, és rögtön ki is végzik. Asszonya, a szultán húga Bejhan csak ura halála után értesül a hírről. Mikor megtudja, hogy fivére parancsára végezték ki Ferhatot, megtagadja őt. Ezalatt új háremhölgyek és szolgálók érkeznek a palotába. Egyiküket pedig már szinte az első napokban a szultán elé viszik. Hürrem nehezményezi, hogy az uralkodónak több ágyasa van. Szerelmi bánatában olyan kéréssel áll az uralkodó elé, amely a szultánt az ágyasaival kapcsolatban döntésre készteti.

41. rész jelenete    Teljes 41. rész

22b42. rész (22. bölüm 2/1)

Az új háremhölgyek teljesen kihozzák a sodrából Hürremet. A féltékeny asszony megfenyegeti a szultánt, hogy elhagyja a palotát, ha ő nem küldi el az ágyasokat. Ez a fajta viselkedés magát az uralkodót is meglepi. Ennek ellenére Szulejmán enged asszonyának, és ágyasait eltávolíttatja. A döntés felbolygatja az egész palotát, kiváltképp Máhidevrant, aki már előre örült Hürrem távozásának. Az uralkodó felveszi a kapcsolatot a velencei kereskedők vezetőjével.

42. rész jelenete    Teljes 42. rész

22bb43. rész (22. bölüm 2/2)

Viktória kihallgatja Ibrahim és Hatidzse beszélgetését, amelyből kiderül, hogy a szultán folytatni akarja a hadjáratait, és Velencével szeretne szövetséget kötni. A közeli hadjáratról szóló hírt azonnal továbbítják az ifjú magyar uralkodónak, Lajosnak. Hürrem egyre komolyabb tekintélyre tesz szert a palotában, amit Mahidevrán egyre nehezebben visel, szolgálója, bizalmasa, Gülşah pedig Hürrem szultána életére tör.

43. rész jelenete    Teljes 43. rész

23b44. rész (23. bölüm 2/1)

Gülşah Hürremnek vélve rátámad Gülnihalra, aki kis híján belehal sérülésébe. Ezek után Gülşah Mahidevranhoz siet elújságolni a történteket, aki hála helyett félholtra vereti a szolgáját. Megindul a nyomozás, a keresés a tettes után, mert Hürrem biztosra veszi, hogy őt akarták meggyilkolni. Nigar Gülşaht kifaggatva megtudja, mi történt valójában, majd ezt kihasználva megzsarolja Mahidevrant.

44. rész jelenete    Teljes 44. rész

23b45. rész (23. bölüm 2/2)

Az elkövető személyére még mindig nem derült fény. Gülnihal felépül sérüléséből, ahogy Gülşah is. A szultán megkezdi tárgyalásait Alvise Grittivel, aki immáron az uralkodó személyes tanácsadója is. Leo megfogadja Hürrem tanácsát, és úgy dönt, elhagyja az országot, ám előtte levélben még arra kéri egykori kedvesét, hadd lássa őt még egyszer. A levél azonban Ibrahim kezébe kerül.

45. rész jelenete    Teljes 45. rész

24g46. rész (24. bölüm 2/1)

Nigart a szultán közvetlen szolgálói közé emelik, a nő ezt azzal éri el, hogy megzsarolja Mahidevrant, akire bizonyítható lenne, hogy felbujtotta Gülsaht Hürrem megtámadására. Ibrahim kezébe kerül egy levél, amit Leo Hürremnek írt. Ibrahim követi a festőt a titkos találka helyszínére, ahonnan Hürrem megérkezése előtt elviteti Leót. Hatidzse vacsorát ad Grittinek és húgának, melyre a szultán és Hürrem is hivatalosak.

46. rész jelenete    Teljes 46. rész

24bb47. rész (24. bölüm 2/2) ÉVADZÁRÓ EPIZÓD

Hatidzse vacsoráján a szultán megtudja, hogy a magyar király a Vatikántól kért segítséget. Azt azonban még csak nem is sejti, hogy Lajos határozott parancsára Viktóriának végeznie kell a szultánnal. Ibrahim börtönbe záratja Leót, aki végül mindent bevall neki Hürremről és korábbi szerelmükről. A pasa ezt felhasználva tőrbe csalja Hürremet. Megfenyegeti, hogy mindent kitálal, ha a nő nem végez magával. A szultánt támadás éri, Viktória késsel tör Szulejmán életére.

47. rész jelenete    Teljes 47. rész

Reklámok
  1. Nagyon jó lenne ha valamennyi részt meg lehetne nézni, minden vágyam , hogy ezt a csodálatos sorozat minden részét láthassam! Tisztelettel subajudit

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s